Portfolio > Andre teknikker

Radering, variasjon 2.
Størrelsen på selve trykket er ca. 21 x 30 cm.
Opplag 70 stk. inklusiv variasjoner.

Pris uten passepatout/ramme: kr. 1400,-

"Jeg er rede"
"Jeg er rede"
2012