Portfolio > Andre teknikker

Collagraph
Størrelsen på selve trykket er ca. 18 x 28 cm.
Opplag 10 stk.

Pris uten passepatout/ramme: kr. 1600,-

"Lampekos"
"Lampekos"
2012